Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana został utworzony w 1985 r. na terenie od Sztutowa do Piasków. Celem założenia Parku było zachowanie walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych i krajobrazowych tego obszaru. Jego powierzchnia to 4410 ha, natomiast otulina zajmuje 22 703 ha. Najwyższym punktem tego obszaru jest Wielbłądzi Garb, którego wysokość wynosi 49,5 m n. p. m. Na obszarze Parku Krajobrazowego i jego otuliny znajdują się trzy rezerwaty przyrody:

„Buki Mierzei Wiślanej” 

„Kąty Rybackie”.

„Mewia Łacha”.