Rezerwat ornitologiczny „Mewia Łacha” został utworzony w 1991 r.  Jest on podzielony na dwie części.  Lewy odcinek od strony Gdańska (Wyspa Sobieszewska) zajmuje 18,91 ha powierzchni całego rezerwatu.  Część druga znajduje się w gminie Stegna w Mikoszewie, a jej powierzchnia wynosi 131,55 ha. Jako cele założenia rezerwatu obrano ochronę:

  rzadkich gatunków rybitw,

  obszarów lęgowych,

  miejsc odpoczynku i żerowania ptaków siewkowatych oraz blaszkowatych,

  krajobrazu stożka ujściowego Wisły.

Na 18 gatunków ptaków wodno – błotnych występujących na terenie Mewiej Łachy aż 5 znajduje się na kartach Czerwonej Księgi Zwierząt. Są to:

·         ostrygojad,

·         sieweczka obrożna,

·         rybitwa białoczelna,

·         rybitwa popielata,

·         rybitwa czubata.

 

Dla  sieweczki mongolskiej, pijawnika i świstunki grubodziobowej Ujście Wisły jest jedynym miejscem występowania w Polsce.

 

Rezerwat Mewia Łacha obfituje również w wyjątkowe rośliny. Osiem z nich jest pod ochroną całkowitą:

·         mikołajek nadmorski,

·         rokitnik zwyczajny,

·         kruszczyk rdzawoczerwony,

·         kruszczyk szerokolistny,

·         arcydzięgiel litwor nadbrzeżny,

·         lnica wonna,

·         listera sercowata,

·         stoplamek szerokolistny. 

Ochroną częściową objęto:

·         kruszynę pospolitą,

·         kocankę piaskową,

·         turzycę piaskową,

·         wilżynę ciernistą.

 Trzy gatunki znajdują się w Czerwonej Księdze Roślin:

  kruszczyki,

  mikołajek nadmorski,

  samotnik fiołkowy.

 

Na obszarze rezerwatu znajduje się 219 gatunków ptaków, z czego 50 jest lęgowych. Rezerwat Przyrody Mewia Łacha po obu stronach Wisły jest siecią miejsc chronionych Natura 2000.